SODA treedt, op basis van lastgeving of bijzondere volmacht, in rechte op voor die lastgevers of volmachtgevers en verhaalt de door die partijen geleden schade als gevolg van een onrechtmatige daad (waaronder, maar niet beperkt tot winkeldiefstal, heling, verzekeringsfraude, tanken zonder betalen en agressie). Bij SODA verwerken we gegevens van personen die SODA ontvangen heeft van de Politie (op basis van het besluit politiegegevens) en van bij SODA aangesloten bedrijven en instanties. Verwerken betekent meerdere dingen: gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Gezien de oorsprong van de gegevens doet SODA er alles aan om de gegevens zorgvuldig en veilig te verwerken.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens SODA van u verwerkt en waarom we dit doen. Ook kunt u hier vinden wat uw rechten zijn en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van uw gegevens. SODA treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dit betekent dat ook wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we uw gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

In deze verklaring hebben we het over SODA, omdat dit de naam is waaronder klanten ons kennen. De officiële naam van SODA is Stichting SODA en SODA BV. Bij de Kamer van Koophandel staat Stichting SODA. ingeschreven onder nummer 34241323 en SODA BV onder nummer 66633966. Het postadres van SODA is postbus 2755, 3800 GJ Amersfoort. Tevens staat SODA onder toezicht van Stichting Daad, meer informatie over deze stichting en de klachtenregeling, kunt u vinden op www.daad.nu.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vindt u altijd op onze website. Deze verklaring is op 29 juni 2018 voor het laatst gewijzigd. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijft u op de hoogte van veranderingen.

Welke persoonsgegevens verwerkt SODA?

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door SODA worden verwerkt, afhankelijk van de situatie.

In het geval SODA de gegevens aangeleverd krijgt van de Politie (in het geval van winkeldiefstal, heling, tanken zonder betalen) dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrag vaste schadevergoeding
 • Bedrag overige schade
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

In het geval SODA de gegevens rechtstreeks aangeleverd krijgt van bij SODA aangesloten partijen (in het geval van verzekeringsfraude, agressie in het openbaar vervoer en bij banken) dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrag vaste schadevergoeding
 • Bedrag overige schade
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Als u werkzaam bent bij SODA:

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Verwerkt SODA bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Om ons werk te kunnen doen verwerkt SODA een aantal gegevens. Als u werkzaam bent bij SODA wordt uw BSN-nummer verwerkt. Hiernaast verwerken we van u als debiteur ook gevoelige persoonsgegevens, namelijk: de categorie van de onrechtmatige daad (bv winkeldiefstal, tanken zonder betalen, etc).

Verklaring over cookies op so-da.nl

Cookies

Op de website van SODA (so-da.nl) worden Google Analytics cookies gebruikt. Enkel op het “Onbetaalde brandstofbon melden“ (so-da.nl/onbetaaldebon) formulier worden functionele cookies opgeslagen. Hiermee kunnen we, mits aangegeven in het formulier, bij een volgend bezoek ingevoerde gegevens aanvullen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd op de desbetreffende pagina.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van SODA en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. SODA heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Google Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Google Analytics cookie van SODA een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van so-da.nl te kunnen waarborgen. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (SODA) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.